Klub přátel historie Slavičínska

Klub přátel historie Slavičínska
Ing. Miroslav KADLEC
Spojovací 490
tel: (+420) 577 341 355
Historie založení a činnost KPHS
Publikační činnost Klubu přátel historie Slavičínska