Slavičín – revitalizace Malé Pole (2015)

Projekt byl zaměřen na fyzickou revitalizaci území městské části Malé Pole. Realizace projektu zahrnovala prostor mezi ulicemi Osvobození, Hrádecká, Polní, Dlouhá a Luční. 

Cílem bylo provést revitalizaci chodníků a zpevněných ploch, zrekonstruovat stávající a vytvořit nové parkovací plochy, doplnit veřejné osvětlení, obnovit stávající autobusové zastávky na ul. Osvobození a provést vegetační úpravy. V rámci volnočasových aktivit došlo k pořízení mobiliáře a rozšíření stávajících dětských hřišť o nové herní prvky. Toto komplexní řešení městské části Malé Pole vede ke zvýšení kvality života ve městě a rovněž přispělo i ke zvýšení estetického vzhledu této části města.

Celkové náklady: 7 760 667,84 Kč 
Celkové uznatelné náklady: 6 967 263,98 Kč 
Dotace:5 922 174,38 Kč 
Vlastní zdroje: 1 838 493,46 Kč 

Publicita ROP