Slavičín

oficiální stránky města
Středa, 19. leden 2022

Vyhledávání

Dotace od Evropské unie

Vlajka Evropská unie

Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji (2014)

Město Slavičín v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji vyhradilo jedno společensky účelné pracovní místo pro výkon odborné praxe uchazečů o zaměstnání evidovaných úřadem práce.

18.3.2014 12:14:52 | přečteno 1576x | tajemnik | Celý článek
 

Slavičín - solární systém pro ohřev vody (2013)

Nemocnice solár 2

Předmětem dotace byly realizace energeticky úsporných opatření v Městské nemocnici Slavičín (udržitelné využívání zdrojů energie).

25.4.2014 12:08:58 | přečteno 1379x | tajemnik | Celý článek
 

Chce to trochu vzruchu do cestovního ruchu (2013)

chce to trochu vzruchu1

Ve spolupráci města Slavičín a obce Horné Srnie byl vytvořen projekt, jehož hlavním cílem je posílení cestovního ruchu v příhraniční oblasti Bílých/ Bielých Karpat. V rámci projektu dojde ke zatraktivnění prostředí Pivečkova lesoparku doplněním turistické infrastruktury v blízkosti frekventované cyklotrasy.

31.7.2013 15:29:57 - aktualizováno 1.8.2013 13:39:00 | přečteno 1649x | tajemnik | Celý článek
 

Do města i z města, pro cyklistu cesta (2013)

Do města i z města 2

Hlavním cílem projektu byla spolupráce města Slavičín a obce Horná Súča v oblasti cestovního ruchu, který je zaměřen na podporu infrastruktury cyklotras. Mikroprojekt byl zaměřen na posílení trvale udržitelného rozvoj přeshraničního území a zlepšení úrovně vybavenosti území. 

29.11.2012 13:45:14 | přečteno 2115x | tajemnik | Celý článek
 

Slavičín – revitalizace zeleně – Sokolovna (2012)

Předmětem podpory je revitalizace sídelní zeleně u Sokolovny. V rámci realizace bylo provedeno kácení dřevin, odstranění pařezů, ošetření stromů a výsadba zeleně. 

6.3.2013 14:55:16 | přečteno 1590x | tajemnik | Celý článek
 

Slavičín – revitalizace zeleně – Vlára (2012)

Předmětem podpory je revitalizace zeleně zahrady u Základní školy Vlára Slavičín. V rámci realizace bylo provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin.

6.3.2013 14:58:00 | přečteno 1553x | tajemnik | Celý článek
 

Slavičín – biologicky rozložitelný odpad (2012)

Kompostéry 1

Předmětem projektu byl nákup kompostérů pro město Slavičín. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 300 t/rok.  

6.3.2013 14:57:31 | přečteno 1628x | tajemnik | Celý článek
 

Pěšky nebo na kole, zvládne to i batole (2012)

Pěšky nebo na kole - kontrolní den 25.5.2012 2

Hlavním cílem projektu je spolupráce města Slavičín a obce Horné Srnie v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na infrastukturu cyklotras, posílení trvale udržitelného rozvoje přeshraničního území a zlepšení úrovně vybavenosti území.

7.3.2012 13:43:16 | přečteno 1966x | tajemnik | Celý článek
 

Slavičín – rozšíření sportovní plochy Nevšová (2011)

V rámci realizace projektu došlo k dovybavení a rozšíření sportovního areálu v místní části Nevšová.

11.1.2012 14:07:09 | přečteno 1756x | tajemnik | Celý článek
 

Slavičín - regenerace zámeckého parku (2011)

V rámci projektu došlo k regeneraci a obnově vegetačních prvků v zámeckém parku.

11.1.2012 14:01:10 | přečteno 1699x | tajemnik | Celý článek
 
Vytvořeno 4.4.2008 14:39:54 | přečteno 10706x | tajemnik

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load