Slavičín

oficiální stránky města
Neděle, 7. listopad 2021

Vyhledávání

Odbor životního prostředí a správy majetku

Harmonogram svozu tříděného odpadu ve 2. pololetí 2021:

Papír (modré pytle) 12. 7., 4. 8., 1. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12.

Plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny (oranž. pytle) 20. 7., 17. 8., 14. 9., 25. 10., 23. 11., 20. 12.

Bioodpad (hnědé pytle – 10,- Kč/ks) 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11.
Ing. Radka HOŘÁKOVÁ - vedoucí odboru
přímý tel. 577 004 830, ústředna 577 004 800, linka 130,
e-mail: horakova@mesto-slavicin.cz 

Magdalena SAŇÁKOVÁ - odpadové hospodářství, správa majetku,
přímý tel. 577 004 832, ústředna 577 004 800, linka 132,
e-mail: sanakova@mesto-slavicin.cz 

Josef ŠČUGLÍK - povolení kácení dřevin, lesní
přímý tel. 577 004 831, ústředna 577 004 800, linka 131,
e-mail: scuglik@mesto-slavicin.cz 

Mgr. Petr MAZŮREK, DiS.
- lesní
přímý tel. 577 004 831, ústředna 577 004 800, linka 131,
e-mail: mazurek@mesto-slavicin.cz PROVOZNÍ DOBA: 

Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 14:00
Středa 08:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 14:00
Pátek 08:00 - 14:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Poznámka: Polední přestávka od 11:00 do 12:00 hodin 


Tiskopisy a formuláře odboru ŽPSM

ikona souboruSazebník poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství


Harmonogram svozu tříděného odpadu v 1. pololetí 2021

Papír (modré pytle)6. 1., 3. 2., 3. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6.

Plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny (oranž. pytle)19. 1., 16. 2., 16. 3., 27. 4., 25. 5., 22. 6.Svoz komunálního odpadu

Svozovým dnem je:

čtvrtek – svoz popelnic a kontejnerů ve Slavičíně
pátek svoz popelnic a kontejnerů v Divnicích, Hrádku na Vlárské dráze a v Nevšové.

Popelnice s frekvencí svozu 1x měsíčně budou sváženy ve Slavičíně vždy 1. čtvrtek v měsíci, v místních částech pak vždy 1. pátek v měsíci.
Popelnice a kontejnery s frekvencí svozu jednou za 2 týdny budou sváženy v lichém týdnu.

Pokud budete mít ke svozu odpadu dotazy či připomínky nebo pokud budete chtít nahlásit jakékoliv nedostatky v této oblasti, kontaktujte prosím Služby města Slavičína – pan Josef Hořák (tel. 777 320 951).Svoz bioodpadu

Oznamujeme občanům, že i v letošním roce bude probíhat svoz bioodpadu (jedná se především o trávu, listí a posekané větve).

Termíny pro rok 2021: 03.05., 17.05., 31.05., 14.06., 28.06., 12.07., 26.07., 09.08., 23.08., 06.09., 20.09., 04.10., 18.10., 01.11., 15.11.

Tento odpad budou svážet Služby města Slavičína, s. r. o., pouze v hnědých igelitových pytlích, které je možné zakoupit na odboru životního prostředí a správy majetku MěÚ Slavičín za cenu 10 Kč za kus.

I nadále je možné bioodpad zdarma odevzdat na sběrném dvoře v areálu SMS Slavičín, s. r. o.:
pondělí, středa, pátek 8.00 – 16.00 hodin
úterý, čtvrtek 8.00 – 14.30 hodin
1. sobota v měsíci 8.00 – 12.00 hodin

nebo na sběrném místě u kotelny Malé Pole (úterý, čtvrtek 12.00 – 16.00 hodin, sobota  8.00 – 12.00 hodin).Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2021

Rada města Slavičín na své schůzi dne 24. 11. 2020 stanovila ceny za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2021. Dochází k mírnému nárůstu cen (cca o 5 %): 

nádoba

četnost svozu

popelnice 110 l

1x měsíc

830,-

popelnice 110 l

1x 14 dnů

1 310,-

popelnice 110

1x 7 dnů

2 680,-

popelnice 240 l 

1x 14 dnů

2 420,-

popelnice 240 l

1x 7 dnů

4 850,-

kontejner 1100 l

1x 7 dnů

22 500,-

pytel na směsný komunální odpad

105,-

 

Informace pro domácnosti, které využívají jako jediný způsob likvidace černé pytle:

Domácnosti, ve kterých žijí pouze osoby, pro které je starobní nebo invalidní důchod jediným zdrojem příjmů, mohou jako jediný způsob likvidace využívat výhradně černé pytle, v tomto případě je stanoven minimální odběr 2 ks černých pytlů na osobu a kalendářní rok.

Informace o platbě za známky

Z důvodu nepřiznivé pandemické situace žádáme občany, aby platby za známky za svoz a likvidaci odpadů provedli přednostně bezhotovostním převodem na číslo účtu 2924661/0100, jako variabilní symbol uvádějte 3722 a do zprávy pro příjemce zadejte ulici, číslo popisné (do závorky uveďte jednu z možností Slavičín, Hrádek, Nevšová, nebo Divnice)*.

*příklad č. 1: Osvobození 25, Slavičín

*příklad č. 2: 95, Nevšová

Prosíme o důsledné dodržení platebních údajů, v opačném případě nebudeme schopni platbu identifikovat!

Platby provádějte nejdříve 4. ledna 2021 a nejpozději 28. února 2021

Známky na popelnice/kontejnery na rok 2021, případně černé pytle na směsný odpad Vám budou po provedené platbě zdarma doručeny na adresu uvedenou při platbě ve zprávě pro příjemce (spolu s pytli na tříděný odpad), a to nejpozději do 14 dnů od provedení platby.

Pokud není platba bezhotovostně na účet možná z jakéhokoliv důvodu, můžete si i nadále koupit známku na popelnici přímo na Městském úřadě Slavičín, a to za stejných podmínek. Tzn. že prodej bude zahájen 4. ledna 2021 a bude možný vždy v úřední den, tj. pondělí a středa od 8 do 17 hodin.Reklamy na sloupech veřejného osvětlení

Pravidla pro umisťování reklamních zařízení byla schválena usnesením RMS č. 59/0751/16 dne 25. 10. 2016.

Zájemce o umístění reklamního zařízení na sloup veřejného osvětlení vyplní žádost a tu spolu s návrhem zařízení a situací umístění, příp. fotodokumentací konkrétního sloupu, předloží k vyjádření Službám města Slavičína, s.r.o. jako správci veřejného osvětlení. Vyplněný formulář žádosti s přílohami a vyjádřením SMS potom podá na Městský úřad Slavičín (případně o podání požádá SMS). Pokud je požadované reklamní zařízení a jeho umístění v souladu se schválenými pravidly a nebrání tomu jiné okolnosti, bude následně se zájemcem uzavřena smlouva o umístění reklamního zařízení podle vzoru v příloze.

Reklamní zařízení nechá na své náklady vyrobit zájemce a po uzavření smlouvy jej na základě jeho žádosti umístí správce veřejného osvětlení na příslušný sloup za jednorázový poplatek 810 Kč bez DPH (cena vč. DPH ve výši 21% činí 980 Kč). Zájemce odpovídá za vzhled reklamního zařízení i za čitelnost a aktuálnost údajů po celou dobu trvání smlouvy. V případě ukončení smluvního vztahu je zájemce povinen zajistit odstranění reklamního zařízení na své náklady.

Cena za umístění 1 reklamního zařízení činí 1.500 Kč bez DPH ročně, k ceně bude připočtena DPH v aktuální výši (cena vč. DPH ve výši 21% činí 1.815 Kč).

Kontakty:
Městský úřad Slavičín, odbor ŽPSM – Ing. Radka Hořáková, majetek@mesto-slavicin.cz, 577004830
Služby města Slavičína, provozní – Martin Matula, info@smslavicin.cz, 777320952

ikona souboruPravidla pro umisťování reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení
ikona souboruŽádost o umístění reklamního zařízení
ikona souboruŽádost o umístění reklamního zařízení


Kam s ním…?

Kapitola „Vysloužilé baterie“

Máte doma vybité baterie, tušíte, že do koše nepatří, ale přitom nevíte, kam s nimi? Nevyhazujte je do směsného odpadu, obsahují totiž mnoho toxických látek, které výrazně zatěžují životní prostředí, ale odevzdejte je k recyklaci.

Rozšířili jsme pro vás sběrnou síť a tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky i dobíjecí baterie nyní můžete odevzdat i do sběrných boxů v přízemí polikliniky a v suterénu radnice. I nadále jako dosud můžete vysloužilé baterie odevzdat ve sběrném dvoře nebo do červených kontejnerů, které mají samostatné vhazování pro baterie, případně i v prodejnách v rámci zpětného odběru.


Kontroly kotlů na pevná paliva

Upozorňujeme provozovatele kotlů na pevná paliva na povinnost kontroly kotlů do 31. prosince 2016.

Provozovatel kotle na pevná paliva je povinen jednou za dva kalendářní roky provádět kontrolu technického stavu a provozu kotle. Uvedenou kontrolu vykonává výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného kotle, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Seznam odborně způsobilých osob pro provádění kontrol kotlů je na odkazu http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, případně doporučujeme se informovat u výrobce kotle. Kontroly se týkají i krbových vložek s výměníkem.

odbor životního prostředí MěÚ LuhačoviceSběrné dvory

provozovatel Služby města Slavičína, s. r. o., IČO 255 83 093
adresa  sběrný dvůr
Slavičín, Pod Kaštany 50 (areál SMS)
provozní doba po, st, pá: 8.00 - 17.00
út, čt: 8.00 - 14.30
1. so v měsíci 8:00 - 12:00
provozovatel Služby města Slavičína, s. r. o., IČO 255 83 093
adresa sběrný dvůr
Slavičín - Malé Pole, U Zahrádek (za kotelnou)
provozní doba (v provozu od 1. 3. 2010)
út, čt: 12.00 - 16.00
so: 8.00 - 12.00Kompostování

www.kompostuj.cz

ikona souboruMalý rádce využíváním bioodpadu

ikona souboruJak správně kompostovatikona souboruKanalizační řád Divnice
ikona souboruPříloha č.  1 situace
ikona souboruPříloha č.  2
ikona souboruPříloha č.  3
ikona souboruPříloha č.  4

Vytvořeno 31.12.2007 12:46:52 - aktualizováno 14.6.2021 14:06:24 | přečteno 27593x | tajemnik
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load