Re-use centrum Cirkula

cirkula logo

Umístění: Areál sběrného dvora Malé Pole

Odpovědná osoba: Bc. Josef Hořák, tel.: 777 320 951

Provozní doba   
úterý, čtvrtek 12:00 - 16:00 hodin 
sobota 08:00 - 12:00 hodin - pouze příjem 

Provozovatel: Služby města Slavičína, s.r.o., IČO 25583093, Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín

  • Město Slavičín v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného využití nakládá s těmito movitými věcmi: funkční nábytek; oděvy a textil; kuchyňské vybavení; knihy; hračky, sportovní vybavení; nářadí. Stavební materiál lze odevzdat pouze pro předchozí domluvě s odpovědným pracovníkem.
  • Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné využití, tzn. že věc musí být kompletní. Nejsou přijímány neopravitelné, nebezpečné či hygienicky nevhodné předměty.
  • Odevzdat movité věci do Re-use centra může pouze občan města Slavičín a místních částí Divnice, Hrádek na Vlárské dráze a Nevšová. Obsluha má právo požadovat prokázání totožnosti (občanský průkaz).
  • Odebrat předměty z Re-use centra může široká veřejnost, charitativní organizace, sociální zařízení, ubytovny a další.
  • O přijetí nebo nepřijetí věci do Re-use centra má právo rozhodnout odpovědná osoba (obsluha Re-use centra), a to i bez udání důvodu. Na zařazení není právní nárok. Odpovědná osoba věc nacení a uloží na vhodné místo tak, aby bylo centrum přehledně organizováno.
  • Předměty do Re-use centra jsou přijímaný bezplatně, uložení má charakter bezplatného darování.
  • Odběr podléhá zpoplatnění symbolickou částkou uvedenou na každém předmětu. Výtěžek je věnován slavičínské nemocnici.
  • Odběry předmětů jsou evidovány ve formátu datum, jméno a adresa zájemce, název předmětu a jeho hmotnost.
ikona souboruProvozní řád ke stažení
load