R-Ego, z. s.

R-Ego, z. s.

Držitel Certifikátu pro programy školské všeobecné primární prevence.
Cílová skupina 6 - 15 let.

Rozsah certifikace:
· Záškoláctví
· Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana
· Rizikové sporty
· Rizikové chování v dopravě
· Rasismus a xenofobie
· Prevence v adiktologii
· Spektrum poruch příjmu potravy
· Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
· Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování
· Internetová bezpečnost
· Zdravý životní styl

Registrovaná sociální služba na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
dle zákona 108/ 2006 Sb. o sociálních službách pro cílovou skupinu od 7 do 15 let.

Držitel Pověření pro výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:
· vyhledávání dětí na které se soc. práv. vztahuje
· poradenská, činnost, přednášky související s péčí o dítě a jeho výchovu
· ochrana dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
· provoz zařízení k sociálně výchovné činnosti

Kontaktní osoba: 
Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková

Adresa: 
 nám. Mezi Šenky 19
763 21 Slavičín
 tel:  577 341 446

 mobil: 732 713 014
 e-mail: pc.r-ego@tiscali.cz

 web: www.r-ego.cz


Vytvořeno 28.2.2008 10:31:24 - aktualizováno 14.9.2016 11:01:01 | přečteno 7371x | pfeiferovaj
load