Ochrana obyvatelstva

Systém a principy ochrany obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva v krizových situacích, ať již vojenského či nevojenského charakteru, je v ČR plánována a prováděna na bázi civilní ochrany (obrany), což je institut, který je zakotven v dokumentech mezinárodního humanitárního práva - konkrétně v I. dodatkovém protokolu k ženevským konvencím. Tyto dohody byly ratifikovány i Československem, respektive Českou republikou.

14.5.2008 12:03:03 - aktualizováno 3.11.2009 21:27:56 | přečteno 9505x | tajemnik | Celý článek
 

Základní informace

14.5.2008 13:23:23 | přečteno 8421x | tajemnik | Celý článek
 

Dokumenty

24.5.2017 10:07:55 | přečteno 1779x | tajemnik | Celý článek
 

Štěstí přeje připraveným

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje se připojil ke kampani v informování veřejnosti a k výchově ke správným zásadám chování lidí v mimořádných situacích.

14.5.2008 12:20:50 | přečteno 7711x | tajemnik | Celý článek
 

Informace ORP Luhačovice

8.6.2016 8:38:43 | přečteno 3161x | tajemnik | Celý článek
 
load