Poskytnuté programové dotace města Slavičín na rok 2020

Zastupitelstvo města Slavičín usnesením č. VIII/3/2019 ze dne 18. 12. 2019 schválilo poskytnutí programových dotací na rok 2020 v celkové výši 1.180 000,- Kč.

PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2020

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín

Dětské rybářské závody 2020

5 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

TFA Slavičín

10 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

O pohár SDH Slavičín

5 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

VII. ročník ,,Miškářského poháru" a V. ročník noční soutěže JLNS

20 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

Podpora družstev mužů v požárním sportu

15 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

Celoroční podpora činnosti a rozvoje mládeže hasičského sportu v obci Nevšová

15 000

Kuželkářský klub Slavičín, z.s.

Zajištění provozu sportovního zařízení  kuželny

45 000

Spolek Zvonek

Tenis pro všechny

35 000

Přátelé z lásky, z.s.

Rekondiční pobyt pro rodiny s handicapovanou osobou

15 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis žáci – celoroční činnost

38 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis muži – celoroční činnost

35 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis veteráni – celoroční činnost

27 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

49. ročník turnaje ve stolním tenise

10 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis – 29.ročník turnaje TOP VALAŠSKA

10 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl volejbal ženy – celoroční činnost

20 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl volejbal juniorky – celoroční činnost

5 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl volejbal žačky – celoroční činnost

15 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Cvičení žen a míčové hry mužů

5 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl atletiky – celoroční činnost + Běh vítězství

18 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl basketbal – celoroční činnost

30 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl turistiky – celoroční činnost

7 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl šachy – celoroční činnost

18 000

War Sports Team Slavičín z.s.

Celoroční činnost

30 000

Florbal Snipers Slavičín, z.s.

Sportovní soustředění mladých florbalistů

10 000

Florbal Snipers Slavičín, z.s.

Přátelský turnaj ve florbale

5 000

Florbal Snipers Slavičín, z.s.

Účast v lig. soutěži mladších a starších žáků

25 000

Florbal Snipers Slavičín, z.s.

Účast v lig. soutěži 6. reg. ligy mužů

25 000

ParaAgility Walachia, z.s.

Pořádání 1. Mistrovství ČR v paraagility, Valašské dvojzkoušky

5 000

ParaAgility Walachia, z.s.

Celoroční činnost

7 000

Spolek Skatepark Slavičín

Slawex skate contest

7 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Rehabilitační cvičení

5 000

Orel Jednota Slavičín

Badminton

8 000

Ing. Milan Ptáček

Zajištění nesoutěžní sportovní a tělovýchovné činnosti

7 000

Jiří Havlín

Turnaj ve stolním tenise

2 000

Jiří Havlín

Sportovní den - turnaj v nohejbale

4 000

Ing. Eva Hubíková

Cvičení rodičů a dětí předškolního věku

5 000

Prokop Šuráň

Amatérská fotbalová liga Slavičín - jarní část 2020

8 000

Jakub Zvoníček

Nohejbalový turnaj

3 000

Barbora Malaníková

Slavičínský miomoveRUN

15 000

Šárka Valčíková

Atletický den pro děti a mládež

10 000

Ondřej Svoboda

Alps Open Innsbruck 2020

3 000

Štěpán Satin

Amatérská tenisová liga Slavičín

3 000

Daniel Plášek

Výroba nových dresů s logem města Slavičín

5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

11. ročník Slavičínského čtyřboje ženských družstev

5 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

600 000

 

 

PODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2020

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Divnice

Dětský den  + kácení máje

5 000

Junák – český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Drakiáda

1 500

Junák – český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Stezka odvahy

2 000

Junák – český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Betlémské světlo

1 000

Junák – český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Zážitkový kurz první pomoci

3 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

Slavičínský plamínek

10 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

Dětský karneval

5 000

Římskokatolická farnost Slavičín

Farní den 2020

4 000

Spolek Diaklub Slavičín

Celoroční činnost DIAKLUBU

8 000

Spolek Zvonek

Divadlo nejen pro děti - sezóna 2020

19 000

Přátelé z lásky, z.s.

Poznávací a vzdělávací den

3 000

Orel jednota Slavičín

Orelští senioři cestují za poznáním

3 000

Charita Slavičín

20.výročí založení Charity Slavičín

15 000

Charita Slavičín

Canisterapie - pes terapeutem

3 500

SemTamFór z.s.

Valašské křoví 2020

32 000

SemTamFór z.s.

Celoroční činnost

10 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Jednorázové akce pro rodiny s dětmi

10 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Logopedická prevence hrou

0

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrádek na Vlárské Dráze

Fašanky

2 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrádek na Vlárské Dráze

Dětský den

3 000

Klub přátel historie Slavičínska

Zajištění provozu Klubu přátel historie Slavičínska na rok 2020

16 000

Pěvecký sbor CANTARE, z.s.

Celoroční činnost – koncert k 20.výročí existence CANTARE

25 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Létající dravci kolem nás

5 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Dětský den a pouť ke Dni dětí

5 000

Orel Jednota Slavičín

Vánoční kumštování

8 500

Orel Jednota Slavičín

Mikulášské odpoledne

2 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Cimbálová muzika Slavičan

36 000

Základní umělecká škola Slavičín

Vánoční koncert ZUŠ Slavičín 2020

6 000

Základní umělecká škola Slavičín

10 let ZUŠ v parku

6 000

Pavel Masař

Soutěžní utkání družstev v Petanque – kluby seniorů

3 000

Pavla Sudková

Helfíkův kotár 2020

23 500

Mgr. Šárka Končická

Slavičínské cérky

10 000

Jiří Havlín

Rozsvicování vánočního stromu

5 000

Jiří Havlín

Vykrajování dýní

1 000

Jiří Havlín

Hodová zábava

2 500

PhDr. František Anders

Celoroční činnost Klubu seniorů Nevšová

4 500

René Bil

Kluby zdraví Slavičín 2020

6 000

Miroslava Ševčíková

Dětský karneval

2 000

Lenka Kovářová

Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové

3 500

Mgr. Kristýna Dvořáková

Neleň! 2020

25 000

Jarmila Jordánová

Zpříjemnění setkání seniorů ve Slavičíně

 4 000

Jakub Zvoníček

Dětský den

3 000

Jakub Zvoníček

Staň se i ty muzikantem!

8 500

Josef Pešek

Petanquový turnaj

4 000

Josef Pešek

Celoroční činnost senior klubu Divnice

 2 000

Jaroslav Mana

Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích

3 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

360 000

 

PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2020

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Polonéza žáků 9. ročníku ZŠ Slavičín - Vlára

3 500

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Čertoviny pro I. stupeň ZŠ Slavičín - Vlára

3 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Svatomartinský průvod

6 500

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

O pohár primátora města Nová Dubnica

3 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Cheerleaders

8 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Mezinárodní sportovní den

2 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Sportovní liga ZŠ 2020

2 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Mikulášská laťka

1 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Valašská sportovní liga 2020

6 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Podpora environmentální výchovy na Ekoškole ZŠ Slavičín - Vlára

3 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Podpora folkloru ve Slavičíně

10 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Pohádková tělocvična

4 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Zlínský vorvaň

4 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Prezentování mažoretek

7 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Orientální tance DDM Slavičín

5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Dynohraní a dýňová strašidýlka

2 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Závodí celá rodina

2 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

17. ročník Pohádkiády

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

20. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula, 16. ročník Slavičínského zoubku a 16. ročník Slavičínského wyhazováku

19 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Mladí šachisté DDM Slavičín

6 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Baví se celá rodina + adventní tvoření

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Dětský den s domečkem

3 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Podpora činnosti kroužku Programování a robotiky při DDM Slavičín

12 000

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace

Karneval

8 000

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace

Putování broučků a berušek (lampionový průvod)

3 000

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace

Halloweenská párty

5 000

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace

Celoroční činnost COUNTRY kroužku

5 000

MŠ Slavičín - Vlára

Vlárečka – folklorní soubor

10 000

Základní umělecká škola Slavičín

Festivalový koncert ZUŠ Slavičín a ZUŠ Val. Klobouky ve Val. Kloboukách

4 000

Základní umělecká škola Slavičín

Benefiční koncert pro Charitu Slavičín

4 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Vánoční laťka 2020

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

23. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Florbalový turnaj v roce 2020

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Turnaj v nohejbale

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Pěvecký sbor GJP Slavičín

3 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Dramatický kroužek na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Spolupráce se zahraničními školami

5 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Majálesový průvod městem

1 000

Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Pracovní dílny

1 500

Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Družina plná zábavy

1 500

Celkem na dotační titul poskytnuto:

170 000

 

PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2020

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín

Chovné potoky, odchov pstruha potočního

6 000

Myslivecký spolek Nevšová

Péče o volně žijící zvěř

10 000

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Slavičín

Nákup včelích matek a Medové odpoledne

15 000

Myslivecký spolek Jamné Slavičín z.s.

Péče o volně žijící zvěř

10 000

Myslivecký spolek Jamné Slavičín z.s.

Udržování mysliveckých políček

 9 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

50 000

 


Vytvořeno 15.1.2020 10:04:37 | přečteno 660x | tajemnik
load