Slavičín

oficiální stránky města
Pondělí, 16. květen 2022

Vyhledávání

Nevšová - odkanalizování a čištění odpadních vod (2012)

Nevšová odkanalizování 3

Účelem stavby bylo odvedení splaškových odpadních vod v místní části města Slavičín - Nevšová a čištění těchto odpadních vod v nově vybudované čistírně odpadních vod v obci.

V lokalitě byla doplněna stávající jednotná kanalizační síť novými stokami splaškové a jednotné kanalizace a kanalizačním sběračem napojeným na nově vybudovanou ČOV Nevšová v celkové délce 2022 m. 

Dodavatel stavby: 
Vodohospodářské stavby Javorník - CZ, s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Projektová dokumentace:
Centroprojekt a.s.
Štefánikova 167
760 30 Zlín

Doba výstavby: 3.11.2011 - 31.10.2012


Celkové náklady: 32 264 000,- Kč 
Vlastní zdroje:11 264 000,- Kč 
Celkové uznatelné náklady: 32 264 000,- Kč 
z toho dotace Ministerstvo zemědělství20 972 000,- Kč 
z toho dotace Zlínský kraj3 226 000,- Kč 
(Ceny uvedeny bez DPH).

Nevšová - odkanalizování a čištění odpadních vod

Nevšová odkanalizování 1

Nevšová odkanalizování 1

 
Nevšová odkanalizování 2

Nevšová odkanalizování 2

 
Nevšová odkanalizování 3

Nevšová odkanalizování 3

 
Nevšová odkanalizování 4

Nevšová odkanalizování 4

 
Nevšová odkanalizování 5

Nevšová odkanalizování 5

 
Nevšová odkanalizování 6

Nevšová odkanalizování 6

 
Nevšová odkanalizování 7

Nevšová odkanalizování 7

 
 
Vytvořeno 29.11.2012 13:04:00 | přečteno 1910x | tajemnik

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load