Zahájení automatizace poboček a pokračování automatizace středisek Městské knihovny Slavičín (2015)

Cílem projektu bylo zlepšení služeb pro čtenáře poboček i středisek, rozšíření služeb pro uživatele poboček (tisk dokumentů), zahájení automatizace poboček a zrychlení výpůjčního systému automatizovaných středisek. 

V rámci projektu byly zakoupeny čtyři nové PC a čtyři scannery čárkového kódu pro katalogizaci v Městské knihovně a pro jednotlivé pobočky a dvě tiskárny na pobočky v Hrádku na Vlárské dráze 

a v Nevšové. V rámci programu MS Select byla zakoupena do Městské knihovny licence MS Office na katalogizační PC a serverové a terminálové licence na server Městské knihovny. Byl instalován potřebný software na server a PC v Městské knihovně a PC na pobočkách a střediscích.

Celkové náklady: 91 960 Kč
Dotace:  64 372 Kč
Vlastní zdroje:  27 588 Kč

Vytvořeno 5.10.2016 10:23:32 | přečteno 627x | tajemnik
load