Slavičín - mobilita pro všechny: budova Sokolovny Slavičín (2007)

s22 224 Sokolovna

Předmětem projektu bylo zřízení WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v 1. nadzemním podlaží budovy Sokolovny ve Slavičíně.

Město Slavičín v květnu roku 2006 podalo žádost o poskytnutí dotace v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen NRPM) na bezbariérové úpravy ve městě Slavičín. Projekt byl Řídícím výborem NRPM doporučen ke schválení. Následně byla proto v roce 2007 podána žádost o dotaci na projekt „Slavičín - mobilita pro všechny, budova Sokolovny Slavičín“ v celkové výši nákladů 125.000, - Kč na Ministerstvo kultury ČR. Projekt byl doporučen k financování v plné výši. Jednalo se následující bezbariérové úpravy: v 1. nadzemním podlaží bylo zřízeno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Umístění bezbariérového WC si vyžádalo přemístění hlavního uzávěru vody a úpravu kanálku v podlaze haly Sokolovny. Úpravy si dále vyžádaly přemístění stávajícího radiátoru a dodávku nového. Dále byla provedena výměna stávajících skel za 2 křídla skel mrazových.

Celkové náklady: 125 000,- Kč 
Dotace:125 000,- Kč 


Projekt byl spolufinancován Ministerstvem kultury České republiky.

Logo Ministerstva kultury ČR

Vytvořeno 4.4.2008 14:49:46 - aktualizováno 4.4.2008 14:59:18 | přečteno 2802x | tajemnik
load