Probuzení historických zámeckých parků na obou stranách hranice (2019)

Park Slavičín

Předmětem projektu je společná koncepce revitalizace zámeckých parků žadatele a partnera, tj. města Slavičín a obce Uhrovce.

Partneři dlouhodobě usilují o koncepční řešení v podobě návrhu obnovy, která navrátí památkám kulturně-historické hodnoty. Hlavní aktivitou projektu je zpracování koncepce revitalizace parků obsahující návrh vycházející z historických podkladů. Společná koncepce je spatřována především ve shodném přístupu k obnově typických znaků obou parků ve vazbě na jejich původní podobu. Budou navrhovány shodné řemeslné postupy, materiály a technologie, které budou pomyslným průsečíkem obnovených parků.

Rada města Slavičín rozhodla o zadání veřejné zakázky na služby na "Vypracování koncepce na akci: Probuzení historických zámeckých parků na obou stranách hranice" uchazeči Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany za cenu obvyklou ve výši 387 200 Kč vč. DPH.

Dne 11. března 2020 proběhla v Uhrovci schůzka při zpracovávání koncepce zámeckých parků. Dne 25. července 2020  pak byly ve Slavičíně  prezentovány obě koncepce za účasti partnerů projektu.


Publicita FMP popisProbuzení historických zámeckých parků

Park Slavičín

Park Slavičín

 
Park Slavičín

Park Slavičín

 
Park Slavičín koncepce

Park Slavičín koncepce

 
Park Uhrovec

Park Uhrovec

 
Park Uhrovec

Park Uhrovec

 
Park Uhrovec

Park Uhrovec

 
Park Uhrovec

Park Uhrovec

 
Park Uhrovec koncepce

Park Uhrovec koncepce

 
 
Vytvořeno 1.9.2020 22:12:47 | přečteno 378x | tajemnik
load