Na kole po rozhlednách česko-slovenkého pohraničí (2022)

Předmětem projektu je vybudování páteřního systému cyklostezek, který spojí Zlínský kraj s Trenčianským krajem. V případně ČR se jedná o realizaci úseků v rámci mezinárodní cyklostezky Bečva – Vlára – Váh (BEVLAVA) a dále pak cyklostezky Ploština.


Předkladatelem projektu a vedoucím partnerem je Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko, v rámci sdružení se do projektu zapojilo město Valašské Klobouky, obce Vysoké Pole, Újezd a Vlachovice a mimo sdružení pak město Slavičín, hlavním přeshraničním partnerem bude obec Horné Srnie.

Konkrétním výstupem pro město Slavičín bude vybudování 1,3 km cyklostezky z Hrádku do Šanova, a propojení Slavičína s cyklostezkou vedoucí z Luhačovic do Horné Súče, případně na Bojkovsko a dále.

Projekt je realizován v období  březen 2021 - listopad 2022.

Projekt je realizován díky přeshraničnímu programu Interreg V-A SK–CZ, rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj a rozpočtu partnerů.

logo IRRVA 2014 20
Vytvořeno 17.1.2022 12:42:18 | přečteno 220x | tajemnik
load