Most přátelství: Zpřístupnění památkově chráněného zámeckého parku ve Slavičíně (2019)

Most přátelství 1

Předmětem žádosti je stavební rekonstrukce mostu vedoucího do zámeckého parku ve Slavičíně. Zámek rodiny Wichterlů spolu s nádherným parkem je evidovanou kulturní památkou. 

Park je místem poznávání mnoha návštěvníků i místních obyvatel. Nalezneme v něm kromě okrasných dřevin také amfiteátr, taneční parket, dřevěný pavilon i sportovní hřiště. Most, který do zámeckého parku vede, je však v dezolátním stavu. Žadatel jej chce zrekonstruovat tak, aby lidé mohli bezpečně vstupovat do parku a objevovat jeho krásy. Most bude nově bezbariérový. Žadatel také hodlá uspořádat slavičínské slavnosti, jejichž součástí bude i slavnostní otevření. Žadatel také vydá informační materiály pro návštěvníky prezentující zámecké parky obou partnerů spolu s rekonstrukcí mostu žadatele.

Rada města Slavičín rozhodla o zadání veřejné zakázky na stavební práce uchazeči TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín za cenu obvyklou ve výši 809 180 Kč bez DPH. Realizace projektu byla zahájena předáním staveniště v březnu 2020. Stavební práce budou ukončeny v půli května 2020.

Stavba byla dokončena v měsíci dubnu a 1.7.2020 po vydání kolaudačního souhlasu byla dána do užívání.

Dne 25.7.2020 se uskutečnilo slavnostní otevření mostu přátelství, které proběhlo za účasti partnera - obce Uhrovec.

Přeshraniční partner obec Uhrovec se na setkání s našimi spoluobčany velmi těšil, a tak v sobotu 25.7.2020 nadešla chvíle, kdy nás přijel navštívit a slavnostně otevřít most přátelství. Setkání začalo návštěvou radnice, kde je pan starosta přivítal v opravené obřadní síni. Následně naše kroky vedly na zámek, kde byl připraven pro hosty oběd. Poté již nastal čas slavnostního otevření mostu. Při otvírání mostu starosta Slavičína Mgr. Tomáš Chmela informoval o financování projektu z Fondu malých projektů a o spolupráci s Uhrovcem. Po vykonání tohoto aktu jsme ještě s naším partnerem navštívili muzeum, kde bylo připraveno poutavé vyprávění s panem Slámečkou o letecké bitvě a o zvěroklestičích (miškařích). Návštěva byla zakončena v zámeckém parku, kde probíhala akce Bavíme se spolu – Den pro rodinu. Zde se naši hosté setkali se svými známými a kamarádi, které ve Slavičíně mají. V pozdních odpoledních hodinách se vydali na cestu zpátky domů a už se těší na naši návštěvu v Uhrovci.


Publicita FMP popis

Most přátelství

Most přátelství 1

Most přátelství 1

 
Most přátelství 2

Most přátelství 2

 
Most přátelství 3

Most přátelství 3

 
Most přátelství 4

Most přátelství 4

 
Most přátelství 5

Most přátelství 5

 
Most přátelství 6

Most přátelství 6

 
Most přátelství 7

Most přátelství 7

 
Most přátelství 8

Most přátelství 8

 
Most přátelství pozvánka

Most přátelství pozvánka

 
 
Vytvořeno 14.4.2020 11:52:24 | přečteno 634x | tajemnik
load