Dotace od Evropské unie

Vlajka Evropská unie

Slavičín - cyklostezka Za Zemánky – Ke Snožku (2023)

Cyklo Hrádek 1.jpg

Projekt zajistil výstavbu nové cyklostezky souběžně se silnicí II/495 v místní části Hrádek na Vlárské dráze.


15.7.2023 10:01:42 | přečteno 82x | tajemnik | Celý článek
 

eGovernment ve Slavičíně (2023)

Projekt rozvíjí informační systém města, aby mohlo nabízet moderní digitální služby on-line, zefektivnit jejich poskytování, snížit administrativní náročnost úkonů spojených s vyřizováním životních situací občanů vůči městu, budovat společné digitální služby včetně organizací města.


17.5.2023 13:44:44 | přečteno 97x | tajemnik | Celý článek
 

Chytrý Slavičín - Transfer inovací napříč hranicemi (2022)

Předmětem projektu je přenos získaného know-how v oblasti Smart cities do partnerské obce Uhrovec.
14.11.2022 11:00:58 | přečteno 116x | alena.suranova | Celý článek
 

Pivečkův lesopark: moravsko-slovenská umělecká křižovatka (2022)

Předmětem projektu je podpora přeshraničního setkávání studentů uměleckých škol a obohacení Pivečkova lesoparku jejich společnou tvorbou.

14.11.2022 10:47:30 | přečteno 146x | alena.suranova | Celý článek
 

Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí (2021 - 2023)

Předmětem projektu je vybudování páteřního systému cyklostezek, který spojí Zlínský kraj s Trenčianským krajem. V případně ČR se jedná o realizaci úseků v rámci mezinárodní cyklostezky Bečva – Vlára – Váh (BEVLAVA) a dále pak cyklostezky Ploština.


17.1.2022 12:42:18 | přečteno 450x | tajemnik | Celý článek
 

Vaříme hravě, jíme zdravě (2021)

Vaříme hravě, jíme zdravě 3

Projekt řeší výměnu a doplnění vybavení kuchyně pracoviště mateřské školy v Nevšová včetně gastro zařízení, nové obklady a podlahy včetně výměny elektroinstalace, zdravotechniky (voda a kanalizace) a vzduchotechnického zařízení.


30.5.2022 8:59:04 | přečteno 902x | tajemnik | Celý článek
 

Ještě chytřejší a otevřenější Slavičín (2021)

Cílem projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem z Operačního programu Zaměstnanost je zlepšit komunikaci města Slavičín směrem k občanům.

26.10.2021 13:16:13 | přečteno 468x | tajemnik | Celý článek
 

Slavičín – strom pro krajinu – výsadba stromořadí (2020)

Lokalita 2 2

Projekt zaměřen na založení krajinného prvku zeleně v zemědělsky využívané oblasti v podobě výsadeb stromořadí, složených zejména z ovocných a jiných geograficky původních dřevin.


30.9.2022 12:48:21 | přečteno 219x | tajemnik | Celý článek
 

Dětský klub a příměstské tábory Slavičín (2020)

Projekt je zaměřen na sladění pracovního rytmu rodičů s péčí o děti, naplňování jejich volného času prostřednictvím organizovaných činností školního klubu ZŠ Malé Pole s rozšířenou otevírací dobou a formou příměstských táborů v době letních prázdnin.

7.4.2021 15:27:29 | přečteno 497x | tajemnik | Celý článek
 
1 [...] 6 další >
Vytvořeno 4.4.2008 14:39:54 | přečteno 12338x | tajemnik
load