Od pondělí se ve Slavičíně část žáků vrátí do škol

Vedení Zlínského kraje jednalo se zástupci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ministerstva zdravotnictví a ve čtvrtek 8. dubna se dohodlo o zařazení kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky. Školy a školská zařízení pro žáky 1. stupně základních škol se tedy otevřou již v pondělí 12. dubna a budou fungovat v režimu rotační výuky s antigenním testováním.

Bližší informace již předaly školy rodičům žáků, kterých se návrat do školy týká. Souhrn těchto informací naleznete na webových stránkách slavičínských základních škol:

ZŠ Slavičín – Malé Pole

ZŠ Slavičín-Vlára

 

Informace pro rodiče dětí zastávající specificky nezbytné profese

DDM Slavičín ke dni 11. dubna 2021 ukončí režim péče o děti rodičů určených profesí.  Pro děti zdravotníků, hasičů, policistů, pedagogů a dalších vybraných profesí nebude od pondělí 12. dubna platit žádné omezení docházky – do mateřských škol se mohou vrátit všechny děti, tedy i ty ve věku 2 – 5 let. Žáci prvního stupně základních škol mohou být ve škole bez přerušení, týden, v němž by měli mít v rámci rotační výuky distanční vyučování z domu, mohou strávit na základě mimořádného opatření ve školní družině či školním klubu.

Jelikož si město Slavičín uvědomuje, že existují další profese, které nespadají do těchto výjimek, a jsou pro řádný chod města důležité, je město z pozice zřizovatele po dohodě s vedením DDM připraveno nabídnout pro děti zaměstnanců otevřených obchodů, lékáren, pošt, úřadů územní samosprávy, lázní a v případech hodných zvláštního zřetele zajištění dopoledního i odpoledního programu pro jejich děti. Tato mimořádná služba je určena pouze pro děti s trvalým bydlištěm ve Slavičíně (Hrádek, Nevšová, Divnice). Zajištění péče o tyto děti v prostorách DDM je podmíněno úhradou nezbytných nákladů (oběd a antigenní test 2x týdně – zajistí DDM).

Kontaktní osoba: Iva Fojtíková (604 155 312, kdmslav@zlinedu.cz)Vytvořeno 9.4.2021 18:53:16 - aktualizováno 9.4.2021 18:53:18 | přečteno 852x | pfeiferovaj
load