Nové parkoviště Mezi Šenky

Upozorňujeme občany, že v období od 19. listopadu 2018 do 15. prosince 2018 bude na místní komunikaci „nám. Mezi Šenky“ ve Slavičíně probíhat budování nového parkoviště. Plánované stavební práce budou probíhat v režimu částečného omezení silničního provozu, které bude označeno dopravním značením.


Upozorňujeme občany, že v období od 19. listopadu 2018 do 15. prosince 2018 bude na místní komunikaci „nám. Mezi Šenky“ ve Slavičíně probíhat realizace stavby „Úprava dopravního řešení – ul. Mezi Šenky – 1. etapa“ (viz grafická příloha). Realizace této stavby spočívá ve vybudování nového parkoviště s povrchem ze zámkové dlažby na konci ul. Mezi Šenky se 17 parkovacími místy. Jedná se tedy o rozšíření kapacity včetně nového povrchu v místě stávajícího parkoviště ze zatravňovacích tvárnic (naproti nárožního domu čp. 839 a čp. 264). Na tuto stavbu bude v dalších etapách navazovat úprava ul. Mezi Šenky v celé délce, která počítá především s vytvořením oboustranných podélných stání, předlážděním stávajících chodníků včetně úprav jejich šířkového uspořádání a novým živičným povrchem v rámci místní komunikace. Plánované stavební práce budou probíhat v režimu částečného omezení silničního provozu, které bude označeno dopravním značením.
Pěší přístup do jednotlivých objektů (prodejny, bytové domy, rodinné domy atd.) nebude omezen. V případě dotazů týkajících se postupu prací je nutno kontaktovat zástupce zhotovitele stavby.
Žádáme občany, aby respektovali označení staveniště, označení příp. provizorních pěších tras včetně  dalšího dopravního značení a při pohybu v této lokalitě dbali pokynů vedoucích pracovníků zhotovitele stavby.
Kontakt na odpovědnou osobu zhotovitele: 776 117 575. V případě jakýchkoli dalších dotazů nebo zájmu o nahlédnutí do projektové dokumentace prosím kontaktujte odbor investic MěÚ Slavičín na tel. č. 577 004 825 nebo 603 927 722 popř. e-mailem na adrese investice@mesto-slavicin.cz.
Děkujeme za pochopení
město Slavičín

Výkresová dokumentace:
ikona souboruSituace - I. etapa a ikona souboruCelková situace stavby
Vytvořeno 16.11.2018 11:06:38 - aktualizováno 16.11.2018 12:46:27 | přečteno 911x | pfeiferovaj
load