Oznámení MěÚ Luhačovice – změny ve vydávání občanských průkazů

OP 2012

Na základě sdělení MěÚ Luhačovice oznamujeme občanům, že od počátku příštího roku, kdy vstoupí v účinnost novela zákona o občanských průkazech, dojde k následujícím změnám:
Od 1. 1. 2012:
- Bude možné vydat občanský průkaz i dítěti do 15 let věku s dobou platnosti 5 let za poplatek 50,- Kč.
- Budou se vydávat 3 typy občanských průkazů:

1. Tzv. elektronické občanské průkazy (e-op)
E-op obsahují kromě běžných údajů (jméno, příjmení, pohlaví, občanství, datum, kód státu) místo a okres narození, rodné číslo, trvalý pobyt, stav a rovněž digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Dále obsahují tzv. 2D kód (dvojdimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení). U obou typů e-op se zadává BOK kód. BOK lze libovolně měnit. Po 3. špatném zadání BOKu se zablokuje elektronická identifikace, odblokování provádí kterýkoli OURP za poplatek 100,- Kč. Žádost o e-op je možné podat na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností, kam se musí žadatel osobně dostavit, neboť se fotografie a podpis občana pořizují přímo na pracovišti, kde se pořizuje elektronicky celá žádost. E-op předává občanům ten úřad, který si uvedli v žádosti. Žádosti o všechny typy občanských průkazů již nebude možno podávat na matrikách. V našem správním obvodu tedy bude možné podávat žádosti jen v Luhačovicích.

a) e-op se strojově čitelnými údaji bez poplatku (srovnatelné s dnešními OP)
b) e-op se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za poplatek 500,- Kč. Na čip lze nahrát např. elektronický podpis, zdravotní knížku a další údaje, má omezenou kapacitu. Čip se aktivuje zadáním BOKu.

2. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (žádost se podává současně se žádostí o E-op se strojově čitelnými údaji, k žádosti je třeba doložit 2 fotografie).
Žádost se podává výhradně na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu
- s dobou platnosti 1 měsíc (vydává se v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení za  poplatek 100,- Kč, v případě výkonu volebního práva)
- s dobou platnosti 3 měsíce (vydává se bezprostředně po nabytí státního občanství udělením)
- s dobou platnosti 6 měsíců (vydává se z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat delší jak 7 dnů).
MěÚ Slavičín bude vydávat pouze potvrzení o odcizení, ztrátě, zničení a poškození OP.
Za občany mladší 15 let jednají zákonní zástupci, pěstouni, ředitelé ústavů.
Při podání prvního občanského průkazu již není třeba dokládat osvědčení o státním občanství, stačí předložit rodný list dítěte a oddací list (není-li, pak rodné listy) rodičů.
Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jinak, ledaže by byl rozpor v informačním systému.

Vladislava Janíková, Dis.
vedoucí správního odboru MěÚ Luhačovice

Městský úřad Luhačovice  - správní odbor upozorňuje občany, že v souvislosti se změnou ve vydávání občanských průkazů, která nastane 1. ledna 2012, dochází koncem roku 2011 k omezení činnosti na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů.

CESTOVNÍ DOKLADY
- 18. listopadu 2011 nebude v provozu pracoviště cestovních dokladů s biometrickými údaji (fotografie a otisky prstů občana), to znamená, že nebude možné pořizovat žádosti o vydání cestovního pasu ani předávat již vyhotovené doklady

- 27. – 31. prosince 2011 bude provoz pracoviště cestovních dokladů omezen stejným způsobem, tj. nebude v provozu pracoviště cestovních dokladů s biometrickými údaji (fotografie a otisky prstů občana), to znamená, že nebude možné pořizovat žádosti o vydání cestovního pasu, ani předávat již vyhotovené doklady
- 19. prosince 2011 končí podávání žádostí o cestovní pasy se strojově čitelnými údaji pro rok 2011 a žádosti o zapsání titulu do cestovních pasů (od 1. ledna 2012 se tituly do cestovních dokladů nebudou zapisovat).

Cestovní doklady bez strojově čitelných údajů budou vydávány bez omezení.


OBČANSKÉ PRŮKAZY

- 30. listopadu 2011 se naposledy přijímají žádosti o stávající typ občanského průkazu podané žadateli, kteří nemají trvalé bydliště ve správním obvodu MěÚ Luhačovice (Luhačovice, Slavičín, Biskupce, Dolní Lhota, Horní Lhota, Ludkovice, Podhradí, Pozlovice, Sehradice, Slopné, Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov, Šanov).
- 14. prosince 2011 končí podávání žádostí o stávající typ občanského průkazu pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu Městského úřadu Luhačovice

Pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů bude opět plně funkční od 1. ledna 2012.


Vladislava Janíková, Dis.
vedoucí správního odboru MěÚ Luhačovice

Vytvořeno 16.11.2011 17:45:51 | přečteno 6339x | Marie Rumplíková
load