Slavičín

oficiální stránky města
Pátek, 28. leden 2022

Vyhledávání

Rozpočet města na rok 2010

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24. února 2010 schválilo rozpočet města Slavičín na rok 2010.

Jak jsme tedy hospodařili v roce 2009 a jak vypadá rozpočet města na rok 2010?
Hospodaření města v roce 2009 skončilo i přes negativní dopady finanční krize přebytkem ve výši 530 tis. Kč. A to i přesto, že rok 2009 byl pro město historicky nejhorší co do propadu daňových příjmů. Příjmy se snížily o 13,9 %, tedy o 7,8 mil. Kč. Protože jsme snížení příjmů očekávali, provedli jsme již v předstihu na jaře roku 2009 restrikce v rozpočtu pozastavením některých investičních akcí a omezili výdaje na opravu a údržbu ve školách a školských zařízeních. Dále jsme propad v příjmech nahradili také prodejem plynovodů, které byly v majetku města.
Daňové příjmy rozpočtu na rok 2010 očekáváme ve výši 49,6 mil. Kč, což je o cca 1,3 mil. Kč více než v roce 2009. To je samozřejmě hluboko pod skutečností roku 2008 (56,096 mil. Kč) a svědčí to o nepříjemné skutečnosti, že i v letošním roce nám budou chybět finanční prostředky na mnohé záměry. Proto je i v roce 2010 naším cílem realizovat především projekty, na které se podaří získat dotace z národních či evropských zdrojů. Plně z vlastních finančních prostředků pak realizovat pouze akce, které již považujeme za nezbytné, a které z cizích zdrojů ani nemohou být kofinancovány.
Rozpočet města Slavičín na rok 2010 vypadá ve „velkých“ číslech takto :
Příjmy běžného roku 111 263 tis. Kč
Výdaje běžného roku 105 081 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů + 6 182 tis. Kč
s tím, že splátky úvěrů a půjček ve výši 25 995 tis. Kč budou hrazeny z těchto zdrojů:
- kladné saldo příjmů a výdajů běžného roku 2010 + 6 182 tis. Kč
- zůstatek prostředků na účtech města z minulých let 530 tis. Kč
- přijetí úvěrů v roce 2010 19 283 tis. Kč

Úvěry budou krátkodobé a budou splaceny v roce 2011 z běžných příjmů a z vyúčtování dotací z roku 2010. V letošním roce nás čeká realizace investičních akcí, na které se podařilo získat dotace, a to zateplení budovy městského úřadu (7,946 mil. Kč), zateplení nemocnice (6,596 mil. Kč), cyklostezka Slavičín - Hrádek (5,8 mil. Kč) a rekonstrukce autobusové zastávky Vlára (0,6 mil. Kč). Celková výše nákladů u těchto projektů činí 20,942 mil. Kč. Nicméně v rozpočtu města je uvedeno dalších 15 projektů, z nichž některé byly podány a čekáme na výsledek, jiné jsou ve stadiu zpracovávání a budou uplatněny do příslušných výzev. Předpokládáme tak, že v průběhu roku bude zahájena realizace dalších projektů. Projekty se týkají všech částí města - kromě již zmíněné cyklostezky do Hrádku, která má již zajištěno financování, jsou to např. projekty oprav mostu v Nevšové nebo úpravy veřejného prostranství v Divnicích. Věříme, že i tam se podaří potřebné finanční prostředky získat. Na spolufinancování všech projektů je v rozpočtu města vyčleněna částka 6,1 mil. Kč.
Na investice z vlastních finančních prostředků tak již mnoho peněz nezbývá. Ve Slavičíně mohu snad jen zmínit řešení parkování v ulici K Hájenkám, kde bychom chtěli nákladem 730 tis. Kč vytvořit 19 šikmých stání a vymístit tak parkující auta z komunikace, úpravu bývalé autobusové točny na sídlišti Vlára k parkování automobilů (300 tis. Kč) nebo výstavbu chodníku v ulici L. Výducha (150 tis. Kč). V rámci bytových a nebytových prostor města se například Sokolovna dočká nové kotelny (770 tis. Kč), nebo hospoda v Divnicích dostane nová okna a fasádu (430 tis. Kč).
Myslím, že průběh roku 2010 ukáže, které investiční akce či opravy budou realizovat také jednotlivé osadní výbory v místních částech. Co prozatím bohužel v rozpočtu nenajdeme, je vybudování míst k odpočinku pro rodiče s dětmi v Divnicích, Hrádku a v Nevšové. Nicméně návrhy v tuto dobu vznikají na papíře a budeme se snažit v průběhu roku nalézt nejenom vhodná místa a náplň těchto míst, ale zejména jejich financování. Další měsíce roku 2010 nám také ukáží, které z připravených projektů dojdou až do stádia realizace. Jsem přesvědčen o tom, že jich bude celá řada, a že každý svým dílem přispěje k dalšímu rozvoji našeho města.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 24.3.2010 10:01:02 | přečteno 1567x | Marie Rumplíková

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load