město Slavičín

Slavičín je město na pomezí jižního Valašska a Luhačovického Zálesí s více než 6 000 obyvateli.

 Z jihu je obklopeno Bílými Karpaty, severní panorama vytváří Vizovické vrchy s nejvyšší horou Klášťov. Středem města protéká říčka Říka.

Slavičín_letecký pohled od severu, obrázek se otevře v novém okně

V minulosti byl vývoj města ovlivněn blízkostí uherské hranice a Vlárského průsmyku, kudy pronikaly nejen civilizační vlivy, ale přicházela jím i uherská, tatarská a turecká vojska. Místní obyvatelstvo se původně věnovalo především zemědělství. Pro Slavičín a okolí měl později největší význam rozvoj obuvnického průmyslu spjatý s rodem Pivečků. Dalším velmi důležitým průmyslovým odvětvím bylo strojírenství. Symboly těchto dvou oborů – vyčiněná kůže a ozubené kolo – jsou součástí dnešní podoby erbu města Slavičína.

Další informace o městě Slavičín zde.

Správní úřady s působností pro město Slavičín.

load